Αίτησης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2017

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2017 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) (μαθητές και απόφοιτοι), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία ορίζεται από την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου ως και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 για όλους τους υποψήφιους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Επισημαίνεται ότι άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους έως 10 Μαρτίου 2017 αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

About the Author: Διαχειριστής