Σημαντική Ανακοίνωση (01-07 Ιουνίου 2017)

Καλούνται οι μαθητές  της  Α  και της Β  τάξης  να  προσέλθουν  με τους  κηδεμόνες τους  στο σχολείο από 01 έως και 07  Ιουνίου 2017 ώστε:

  • Οι μαθητές  της Α τάξης  να κάνουν δήλωση προτίμησης Τομέα.
  • Οι μαθητές της Β τάξης  να κάνουν δήλωση προτίμησης Ειδικότητας.

Την Τρίτη 06 Ιουνίου το σχολείο θα λειτουργήσει   τις 12:30 με 14:00  όπως και όλες τις ημέρες που πραγματοποιούνται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στη  συνέχεια,  οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 μετάτ ην έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των εξεταστικών περιόδων του σχολικού έτους 2016-2017. Κατά τις ημέρες που που πραγματοποιούνται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις οι εγγραφές θα γίνονται 12:30  με 14:00.

About the Author: snek