Ανακοίνωση για αποτελέσματα μαθητείας 19 Οκτ. 2017

Παρακαλούνται οι επιλεχθέντες μαθητευόμενοι για τη μαθητεία να έρθουν στο ΕΠΑΛ έως τις 20 Οκτωβρίου 2017 για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο τμήμα της μαθητείας και να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους ως προς τους φορείς απασχόλησης. Στην περίπτωση που οι επιτυχόντες μαθητευόμενοι δεν επιθυμούν τελικά να εγγραφούν θα πρέπει να προσκομίσουν στο ΕΠΑΛ Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώσουν την παραίτησή τους, έτσι ώστε να κληθεί ο πρώτος επιλαχών κ.ο.κ.

Σε περίπτωση που οι επιτυχόντες δεν εμφανιστούν στο ΕΠΑΛ να εγγραφούν ή να δηλώσουν την παραίτησή τους μέχρι τη Δευτέρα 23-10-2017 η θέση καλύπτεται από τον επόμενο επιλαχόντα.

Οι επιτυχόντες πέραν των άλλων στοιχείων θα πρέπει να έχουν αριθμό λογαριασμού τραπέζης για τη μισθοδοσία τους στον οποίο να είναι οι πρώτοι δικαιούχοι.

About the Author: Διαχειριστής