Αξιολόγηση και τελική επιλογή προσφορών για 3ήμερη πολιτιστική εκδρομή