Βοηθός Φαρμακείου,Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας

(Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ? ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ειδικότητα: Βοηθός Φαρμακείου
Β Τάξη  
Μαθήματα Ώρες
1 Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας Ι
2 Αγγλικά Ειδικότητας
3 Φαρμακολογία
4 Φαρμακευτική Χημεία 2Θ + 2Ε
5 Συνταγολογία ? Νομοθεσία ? Βιβλία Φαρμακείου
6 Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι/Στοιχεία Φαρμακογνωσίας Ι 4Θ + 5Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

About the Author: Διαχειριστής