Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων,Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας

(Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ? ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ειδικότητα: Βοηθός Ιατρικών ? Βιολογικών Εργαστηρίων
Β Τάξη  
Μαθήματα Ώρες
1 Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας Ι
2 Κλινική Βιοχημεία Ι 2Θ + 3Ε
3 Μικροβιολογία Ι 2Θ + 4Ε
4 Οργάνωση Εργαστηρίων & Τεχνολογία Οργάνων
5 Αιματολογία Ι 2Θ + 3Ε
6 Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

About the Author: Διαχειριστής