Βοηθός Οδοντοτεχνίτη,Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας

(Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ? ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ειδικότητα: Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
Β Τάξη  
Μαθήματα Ώρες
1 Κινητή Προσθετική 3Θ + 8Ε
2 Μορφολογία Δοντιών 1Θ + 3Ε
3 Οδοντοτεχνικά Υλικά
4 Οργάνωση και Εξοπλισμός Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου
5 Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας Ι
6 Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

About the Author: Διαχειριστής