Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου,Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας

(Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ? ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Β Τάξη  
Μαθήματα Ώρες
1 Βρεφοκομία 4Θ + 2Ε
2 Μέθοδοι Δημιουργικής Απασχόλησης και Τεχνικά Εποπτικά Μέσα 2Θ + 5Ε
3 Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
4 Μουσική-Μουσικοκινητική Αγωγή
5 Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας Ι
6 Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

About the Author: Διαχειριστής