Δελτίο Τύπου ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων για το ERASMUS+

Οι μαθητές του ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων βρέθηκαν στη Βαρκελώνη της Ισπανίας από τις 4 μέχρι τις 19 Μαρτίου 2019 στο πλαίσιο κινητικότητας Erasmus+ με τίτλο σχεδίου: «Τεχνολογία σάρωσης με laser, LiDAR – Light Detection and Ranging: Κατάρτιση εκπαιδευομένων για εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών» και κωδικό δράσης: 2018-1-EL01-KA102-047101, Erasmus+/KA1/Learners.
Οι μαθητές μας εκπαιδεύτηκαν στις τεχνολογίες σάρωσης με αισθητήρες LiDAR, στον τρόπο προγραμματισμού μικροελεγκτή για συνεργασία με τους αισθητήρες και για τις εφαρμογές τους σε διαφόρους τεχνολογικούς τομείς όπως αυτοματισμοί αυτοκινήτων, εφαρμογές τρισδιάστατης απεικόνισης, χαρτογραφία κ.α. Ταυτόχρονα, γνώρισαν τον πολιτισμό της Βαρκελώνης και περιηγήθηκαν σε σημαντικά μνημεία και περιοχές της Καταλωνίας.
Το πρόγραμμα και οι στόχοι της κινητικότητας, τόσο στο εκπαιδευτικό, όσο και στο πολιτιστικό κομμάτι της παραμονής μας εκεί επιτεύχθηκαν χάριν και στην άρτια οργάνωση και υλοποίηση του σχεδίου από το φορέα υποδοχής Moveu Proffesional Services.
Οι 14 μαθητές από τους Τομείς Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών, Πληροφορικής και Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής που συμμετείχαν στην εν λόγω κινητικότητα Erasmus+ ,υπό την εποπτεία των συνοδών εκπαιδευτικών, ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις του προγράμματος, γυρίζοντας πίσω στην Ελλάδα, εφοδιασμένοι με γνώσεις γύρω από τους αισθητήρες LiDAR και τις εφαρμογές τους και φορτωμένοι με εμπειρίες από τη σύγχρονη πόλη της Βαρκελώνης, την κουλτούρα των Καταλανών, τις συνθήκες ζωής τους και τον πολιτισμό τους. Ταυτόχρονα, γύρισαν πίσω με διάθεση να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της εμπειρίας τους και των γνώσεων που αποκόμισαν καθώς και με ιδέες, καλές πρακτικές και εικόνες που θα μπορούσαν να προσφέρουν στην ποιότητα ζωής του δικού τους τόπου.
Επομένως, το κομμάτι της υλοποίησης της εκπαιδευτικής κινητικότητας του Erasmus+ στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών του ΕΠΑ.Λ. Άνω Λιοσίων που ξεκίνησαν ένα χρόνο πριν με την υποβολή πρότασης στο ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), ως φορέα έγκρισης και διαχείρισης των προγραμμάτων Erasmus+, ο οποίος ενέκρινε και χρηματοδοτεί το πρόγραμμα , στέφθηκε με επιτυχία.

 

 

[Not a valid template]

 

About the Author: Διαχειριστής