Διακοσμητής,Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας

(Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Ειδικότητα: Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
Β Τάξη  
Μαθήματα Ώρες
1. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Ψηφιακή Σχεδίαση Ι 3Σ+3Ε
2. Ελεύθερο Σχέδιο
3. Ιστορία Διακοσμητικών Τεχνών
4. Διακοσμητική Σύνθεση Ι 1Θ+4Ε
5. Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων Ι 1Θ+4Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

About the Author: Διαχειριστής