Διάχυση Αποτελεσμάτων ERASMUS+ (ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων)

Tη Δευτέρα, 20 και την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε διημερίδα, για την διάχυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ERASMUS+ του ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου την πρώτη ημέρα και στο περίπτερο του ΕΠΑΛ στις εκδηλώσεις του Δήμου για τον πολιούχο Αγ. Κωνσταντίνο, στην πλατεία Ηρώων, τη δεύτερη ημέρα. Η δράση ERASMUS+ ΚΑ1 αφορούσε κινητικότητα μαθητών, των τομέων Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών, Πληροφορικής και Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας από τις 4 μέχρι τις 19 Μαρτίου 2019 για κατάρτιση, με τίτλο σχεδίου: «Τεχνολογία σάρωσης με laser, LiDAR – Light Detection and Ranging: Κατάρτιση εκπαιδευομένων για εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών» και κωδικό δράσης: 2018-1-EL01-KA102-047101, Erasmus+/KA1/Learners.
Κατά τη διάρκεια της διημερίδας που διοργανώθηκε από το ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων παρουσιάστηκε όλη η πορεία του προγράμματος καθώς και τα αποτελέσματά του από τον συντονιστή του προγράμματος κο Ρούμπα Κωνσταντίνο (ΠΕ83). Έγινε παρουσίαση των στόχων του προγράμματος, της προετοιμασίας πριν την κινητικότητα και παρουσιάσθηκε το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη. Επίσης, παρουσιάσθηκε το project «Autonomous Carduino» που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης και απονεμήθηκαν οι βεβαιώσεις συμμετοχής και ολοκλήρωσης κατάρτισης στη Βαρκελώνη της Ισπανίας στην ομάδα μαθητών του προγράμματος από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων και συνοδό της κινητικότητας Καλύβα Κωνσταντίνο (ΠΕ84).
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά με τη διάδοση αποτελεσμάτων του σχεδίου μας με κωδικό αριθμό 2018-1-EL01-KA102-047101, Erasmus+/KA1/Learners, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τον συντονιστή του προγράμματος κο Ρούμπα Κωνσταντίνο στο e-mail: 1epalanoliosion@grmail.com και στην ιστοσελίδα: http://1epal-an-liosion.att.sch.gr .

About the Author: Διαχειριστής