Διοίκησης Οικονομίας,Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας

(Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Β Τάξη  
Μαθήματα Ώρες
1. Αρχές Λογιστικής 2Θ+2Ε
2. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου 2Θ+4Ε
3. Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού-Εργατικού)
4. Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική
5. Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα (ECXEL) 2Θ+2Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας I 2Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες
Γ΄ τάξη
Μαθήματα Ώρες
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Φορολογική Πρακτική 2Θ+4Ε
4. Λογιστικές Εφαρμογές
5. Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
6. Αγγλικά Ειδικότητας II 2Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

About the Author: Διαχειριστής