Τεχνικός Ηλεκτρολόγος,Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας

(Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)

ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Β Τάξη  
Μαθήματα Ώρες
1. Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος-Ηλεκτρομαγνητισμός 3Θ+3Ε
2. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι 4Θ+4Ε
3. Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανικής Τεχνολογίας 1Θ+3Ε
4. Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
5. Αγγλικά ειδικότητας 2Θ
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες
Γ΄ τάξη
Μαθήματα Ώρες
1. Ηλεκτροτεχνία
2. Ηλεκτρικές Μηχανές
3. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ 3Θ+4Ε
4. Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών
5. Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής 2Θ+4ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

About the Author: Διαχειριστής