Τεχνικός Ηλεκτρονικών,Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας

(Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)

ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
Β Τάξη
Μαθήματα Ώρες
Βασικά Ηλεκτρονικά 3Θ+3Ε
2. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 3Θ+3Ε
3. Εισαγωγή στις Επικοινωνίες και στα Υπολογιστικά Συστήματα 2Θ+3Ε
4. Ηλεκτρονικές Διατάξεις
5. Ηλεκτρονικές κατασκευές
6. Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες
Γ΄ τάξη
Μαθήματα Ώρες
1. Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών
2. Ψηφιακά Συστήματα
3. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων
4. Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων
5. Διαχείριση, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Δικτύων Συστημάτων 1Θ+4Ε
6. Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα Ασφάλειας 1Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

About the Author: Διαχειριστής