Αιτήσεις για Πανελλήνιες Εξετάσεις 2016

Καλούνται  οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις ΕΠΑΛ για το 2016 πρέπει να υποβάλουν στο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων  σχετική Αίτηση-Δήλωση από τις 11 έως  τις  29 Φεβρουαρίου 2016.
Ειδικά  για τους αποφοίτους προηγούμενων  ετών  καλούνται να προσέλθουν έγκαιρα και να ενημερωθούν για αρκετές νέες  λεπτομέρειες που τους αφορούν.

Εεπειδή φέτος βρίσκονται σε παράλληλη εφαρμογή και στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ δύο συστήματα πανελλαδικών εξετάσεων  εκδίδονται τέσσερις εγκύκλιοι για την Αίτηση-Δήλωση των υποψηφίων .

Δείτε  τις  σχετικές  εγκυκλίους:

About the Author: Διαχειριστής