Τί είναι το ΕΠΑΛ

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)

Μία αξιόλογη επιλογή σπουδών μετά το Γυμνάσιο και μετά την Α’ ή Γ’ Λυκείου

ΕΠΑΛ,Επαγγελματικό Λύκειο Άνω Λιοσίων

Επαγγελματικό Λύκειο Άνω Λιοσίων,ΕΠΑΛ

Το ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων λειτουργεί σε πρωινή βάρδια και εξυπηρετεί κυρίως τους μαθητές του Δήμου Φυλής (Άνω Λιόσια, Ζεφύρι, Φυλή).

  • Στο ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγραφούν ανεξαρτήτως ηλικίας όσοι έχουν τελειώσει το Γυμνάσιο (εγγράφονται στην Α? Τάξη ΕΠΑΛ) και την Α? Λυκείου (εγγράφονται στην Β? Τάξη ΕΠΑΛ). Επίσης οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου (εγγράφονται στην Β? Τάξη ΕΠΑΛ) που θέλουν να αποκτήσουν Πτυχίο Ειδίκευσης. Σε αυτή την περίπτωση δεν παρακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας.
  • Εγγραφές γίνονται τον Ιούνιο (μετά το πέρας των εξετάσεων) και το Σεπτέμβριο.
  • Η Α? Τάξη είναι γενική και οι μαθητές ακολουθούν μια γενική Ομάδα Προσανατολισμού που δεν είναι δεσμευτική για τη συνέχεια.
  • Στη Β? Τάξη επιλέγουν Τομέα και Ειδικότητα για την οποία θα λάβουν αντίστοιχο πτυχίο μαζί με το Απολυτήριο Λυκείου εφόσον ολοκληρώσουν με επιτυχία τη Γ? Τάξη.
    Τα μαθήματα στις δύο τελευταίες τάξεις (Β? & Γ?) περιλαμβάνουν εργαστηριακά μαθήματα που υποστηρίζονται από το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Δυτικής Αττικής που βρίσκεται πλησίον του ΕΠΑ.Λ.
  • Στο ΕΠΑ.Λ. γίνονται προγράμματα αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και πολλές μορφωτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
  • Στο ΕΠΑ.Λ. Άνω Λιοσίων διαλέγεις καριέρα σπουδάζοντας στο Λύκειο επιλέγοντας μία από τις 14 πιο σύγχρονες ειδικότητες.