Υποχρεωτικές Ηλεκτρονικές Εγγραφές στα ΕΠΑΛ 19-23 Ιουνίου 2017

Υποχρεωτικές Ηλεκτρονικές Εγγραφές στα ΕΠΑΛ  19-23 Ιουνίου 2017

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να  μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2017-2018,  υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.», μέσω της εφαρμογής e-epal στην  ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-epal.minedu.gov.gr

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία,  από τη 19η Ιουνίου έως την 23η Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι κηδεμόνες τους.

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-epal, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxis. Στην περίπτωση  ανήλικου/ης μαθητή/τριας ή ενήλικου προστατευόμενου μέλους ο/η οποίος/α δε διαθέτει κωδικούς  taxis, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxis του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά το νόμο υπεύθυνου  αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής κατά τη  διαδικασία της εγγραφής στο σχολείο.

Κατεβάστε παρακάτω ΟΛΟΚΛΗΡΗ την εγκύκλιο

Μετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr  και οφείλουν να  παρουσιαστούν από την 26η έως την 30ή Ιουνίου 2017 για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή στη σχολική μονάδα που επιλέχθηκαν προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά  ***  απαιτούνται κατά περίπτωση.  (Κατεβάστε παρακάτω το ΦΕΚ-Υπουργική Απόφαση για τα Δικαιολογητικά Εγγραφής)

Εγκύκλιος Ηλεκτρονικών Εγγραφών

ΦΕΚ-Υπουργική Απόφαση Ηλεκτρονικών Εγγραφών

 

1o ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων, τηλ. 2102473009, 2102484478

*** Τα βασικά δικαιολογητικά εγγραφής είναι:
– Η ηλεκτρονική δήλωση πρότίμησης εκτυπωμένη (εκτυπώνεται από το σχολείο εφόσον έχει γίνει η ηλεκτρονική εγγραφή).

Φωτοαντίγραφο πτυχίου ειδικότητας  ή απολυτηρίου λυκείου για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ/ΓΕΛ.
-Απολυτήριο Γυμνασίου για τους αποφοίτους Γυμνασίου (είτε έχει σταλεί  υπηρεσιακά, είτε προσκομίζεται από το μαθητή)
– Αστυνομική Ταυτότητα ή  πιστοποιητικό από Δήμο αν δεν έχει ταυτότητα)
-Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)
.

 

 

About the Author: snek