Επίσκεψη του σχολείου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Επίσκεψη του σχολείου στο «Θόλο» στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

About the Author: snek