Γραφίστας,Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας

(Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Ειδικότητα: Γραφικών Τεχνών
Β Τάξη  
Μαθήματα Ώρες
1. Ιστορία Γραφικών Τεχνών
2. Γραμματογραφία 2Θ + 2Ε
3. Γραφιστικές Εφαρμογές Ι 2Θ +3Ε
4. Τεχνολογία Εκτυπώσεων 2Θ + 3Ε
5. Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας
6. Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

About the Author: Διαχειριστής