Ηλεκτρονικές Εγγραφές στο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων (14 με 31 Μαϊου)

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημοσίων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,
συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 14η Μαΐου και ώρα 10:00 έως την 31η Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι κηδεμόνες τους. Επισημαίνεται ότι α) αναφορικά με τα Γ/σια, Ηλεκτρονική Αίτηση
Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών οι οποίοι
φοιτούν στη Γ’ Τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-18

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis). Στην περίπτωση ανήλικου/ης μαθητή/τριας ή ενήλικου προστατευόμενου μέλους το οποίο δε διαθέτει
κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά το νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool.

Αν οι κηδεμόνες/ενήλικοι μαθητές  δυσκολεύονται για την  ηλεκτρονική εγγραφή, μπορούν να προσέλθουν και στο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων για να βοηθηθούν στη διαδικασία εγγραφής.

Για  την ολοκλήρωση και την οριστικοποίηση  της εγγραφής, θα  πρέπει οι κηδεμόνες/ενήλικες μαθητές να προσέλθουν στο ΕΠΑΛ μεταξύ 20 και 29 Ιουνίου 2018 με  τα δικαιολογητικά τους (Απολυτήριου Γυμνασίου ή Λυκείου, αστυνομική ταυτότητα,διαθεσιμότητα κωδικών taxis)

Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο σχολείο.

Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτούντες/αιτούσες κηδεμόνες ή ενήλικοι/ες μαθητές/τριες δεν διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.

Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων των οποίων τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσουν τον Δ/ντή / Δ/ντρια της
σχολικής μονάδας προκειμένου ο/ η τελευταίος/α να καταχωρίσει τα παραπάνω στοιχεία στο ΠΣ Myschool στα πεδία :Όνομα κηδεμόνα – Επώνυμο κηδεμόνα της Καρτέλας Οικογενειακά Στοιχεία, όπως εμφανίζονται στο ΓΓΠΣ (taxis).

Δείτε παρακάτω επισυναπτόμενα, την εγκύκλιο και τις οδηγίες(με υποδείγματα) για τις ηλεκτρονικές εγγραφές:


 

Περισσότερες πληροφορίες και παροχή υποστήριξης για τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγαφής:

1ο ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 46 – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
2102473009

About the Author: snek