Πληροφορική,Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,Πρόγραμμα Ειδικότητας

Tομέας Πληροφορικής ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων: Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής  
Β Τάξη  
Μαθήματα Ώρες
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε
2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε
3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ+2Ε
4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε
5.Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο 1Θ+3Ε
6. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων 1Θ+3Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες
   
Γ΄ τάξη  
Μαθήματα Ώρες
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ+1Ε
2. Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ+1Ε
3. Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών 1Θ+4Ε
4. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών 2Θ+2Ε
5. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ+2Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

 

About the Author: snek