Κομμωτής,Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας

(Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ? ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
Ειδικότητα: Κομμωτικής Τέχνης
Β Τάξη  
Μαθήματα Ώρες
1. Εργαστήριο Κομμωτικής Τέχνης Ι 1Θ+9Ε
2. Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών Ι 1Θ+6Ε
3. Γαλλική Ορολογία Ειδικότητας
4. Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής
5. Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής-Τοξικολογία
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

About the Author: Διαχειριστής