Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων Μαθητευομένων

Δημοσιεύται ο Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων Μαθητευομένων για την Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών του 1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων.

 

Οι μαθητευόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται  την Παρασκευή  10 Μαρτίου 2017 και ώρα  9:00 στο σχολείο, για να κάνουν την εγγραφή τους και να ενημερωθούν.

Επίσης το Νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» ζητά τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 όπου θα  παρουσιαστούν  οι μαθητευτόμενοι εκεί, να έχουν μαζί τους:
1.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΚΑ
2.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΦΜ
3.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
4.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ
5.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (με πρώτο δικαιούχο το μαθητευόμενο)

 

 

About the Author: Διαχειριστής