Ωρολόγια Προγράμματα Α Τάξεων (Προσανατολισμού)

Στην Α’ τάξη εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι δύο (22) ωρών εβδομαδιαίως, με δέκα (10) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δέκα τριών (13) ωρών εβδομαδιαίως, που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού. Στο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων ο μαθητής θα επιλέξει ανάμεσα σε 3 Ομάδες Προσανατολισμού: Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών , Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας – Πρόνοιας και  Αισθητικής – Κομμωτικής,

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

 (Ι) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1  Ελληνική Γλώσσα * Νέα Ελληνική Γλώσσα 3
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 1
2  Θρησκευτικά 1
3  Ιστορία 1
4  Μαθηματικά ** Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
5  Φυσική 2
6  Χημεία 2
7  Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 2
8  Φυσική Αγωγή 2
9  Πολιτική Παιδεία
(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
2
 Ερευνητική Εργασία /project 2

*     Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
**   Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

 (ΙI) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1  Αρχές Μηχανολογίας 4
2  Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας 3
3  Τεχνικό Σχέδιο 2
4  Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –
Περιβάλλον Εργασίας  – Ασφάλεια & Υγιεινή
2
5  Εφαρμογές Πληροφορικής 2
Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας – Πρόνοιας και
Αισθητικής – Κομμωτικής
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1  Αγωγή Υγείας 3
2  Στοιχεία Υγιεινής και Ιατρικής Βιολογίας 2
3  Πρώτες Βοήθειες  2
4  Επικοινωνία, Διαπροσωπικές Σχέσεις 2
5 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ? Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια και Υγιεινή 2
6  Εφαρμογές Πληροφορικής 2
Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1  Οργάνωση & Διοίκηση 4
2  Αρχές Λογιστικής 3
3  Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-
Περιβάλλον Εργασίας  – Ασφάλεια & Υγιεινή
2
4  Εφαρμογές Πληροφορικής 4

About the Author: Διαχειριστής