Πληροφορική,Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,Πρόγραμμα Ειδικότητας

Tομέας Πληροφορικής ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων: Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας (Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
Β Τάξη
ΜαθήματαΏρες
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών1Θ+3Ε
2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών2Θ+2Ε
3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής2Θ+2Ε
4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια
Πληροφοριακών Συστημάτων
1Θ+2Ε
5. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
Ιστοτόπων
6. Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού
1Θ+2Ε
7. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ23 ώρες
Γ΄ τάξη
ΜαθήματαΏρες
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών3Θ+2Ε
2. Δίκτυα Υπολογιστών3Θ+2Ε
3.Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
4. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο
5. Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
6. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
ΣΥΝΟΛΟ23 ώρες

 

About the Author: Διαχειριστής