Επίσκεψη του τομέα Πληροφορικής στην Cosmote

Εκπαιδευτική επίσκεψη του τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων πργαματοποιήθηκε στην Cosmote.
Οι μαθητές είχαν την ευκαρία να  ενημερωθούν για τα όρια  εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ανίχνευση αυτής, καθώς επίσης να δουν σε πραγματικό χρόνο το Κέντρο Παρακολούθησης και Λειτουργίας Δικτύου της Cosmote.

About the Author: Διαχειριστής