Ερευνητικές Εργασίες 2015-2016 Β’ Τετραμήνου

Ερευνητικές Εργασίες  Μαθητών  (projects) 2015-2016  για  το  Β? τετράμηνο:

Την Τρίτη  στις 10 Μαίου 2016, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων έγινε  παρουσίαση  των Ερευνητικών Εργασιών (projects) το Β’ τετραμήνου.

 

 

About the Author: Διαχειριστής