Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης μαθητείας 11-10-2018 (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)

Σας αποστέλλουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης από το πληροφοριακό σύστημα εγγραφών της μαθητείας, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΡΘΟ σε μορφή .pdf

Ο Διευθυντής

Κ. Καλύβας

 

 

About the Author: snek