Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης μαθητείας 11-10-2018 (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)