ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2019-2020