Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Μαθητείας 16 Οκτ.2017