Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Μαθητείας (Νοσηλευτές) – Β’ Φάση Δεκέμβριος 2017