Τάξη Μαθητείας-Μεταλυκειακό Έτος

Τάξη Μαθητείας-Μεταλυκειακό Έτος στα ΕΠΑΛ

Νομοθετήθηκαν οι απαραίτητες ρυθμίσεις και τροποποιήσεις ώστε να καταστεί ασφαλής και πλήρης δικαιωμάτων για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ που θα σπουδάζουν στο «μεταλυκειακό έτος ? τάξη μαθητείας», η πρώτη επαφή με την εργασία.

Επίσης, ρυθμίστηκαν λειτουργικά ζητήματα του έτους αυτού, όπως να μην επιβαρύνονται οι μαθητές/-τριες την ίδια ημέρα με σχολείο και εργασία, όπως προέβλεπε ο ν.4186/13, να γίνονται τα εργαστηριακά μαθήματα αποκλειστικά στα ΕΠΑΛ και στα Εργαστηριακά Κέντρα από τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε αυτά και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Επίσης, προσδιορίζονται οι όροι με τους οποίους θα πραγματοποιείται η μαθητεία:

  • Το ΕΠΑΛ θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης-εποπτείας των μαθητευομένων στις δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εποπτεία από τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο που θα καθοριστεί αναλυτικά με Υπουργική Απόφαση.
  • Θα υπογράφονται συμβάσεις με όρους που πρέπει να γίνονται σεβαστοί και θα ελέγχονται από εποπτεύοντα καθηγητή/-τρια του ΕΠΑΛ. Οι συμβάσεις θα μπορεί να ακυρωθούν, αν δεν τηρούνται οι όροι από τον εργοδότη.
  • Κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των μαθητευόμενων, οι οποίοι θα είναι ενήλικες, απόφοιτοι ΕΠΑΛ. Οι μαθητές θα υπάγονται ασφαλιστικά στο ΙΚΑ για το διάστημα της μαθητείας, στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους θα είναι συντάξι?ος. Η αμοιβή για το διάστημα της μαθητείας θα είναι ίση με το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
  • Προσδιορίζεται ο ρόλος του ΟΑΕΔ, μέσω των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ), ως συνεργαζόμενου με τα ΕΠΑΛ σε ό,τι αφορά την οργάνωση, τη λειτουργία και τα θέματα διοικητικής διαχείρισης της μαθητείας. Αξιοποιείται, έτσι, η μακροχρόνια εμπειρία του. Στα κέντρα αυτά θα διατίθεται και εκπαιδευτικός των ΕΠΑΛ.
Τάξη Μαθητείας,Μεταλυκειακό Έτος, 1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων

Τάξη Μαθητείας,Μεταλυκειακό Έτος ,1οΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων

 

Πλεονεκτήματα  της Μαθητείας στα ΕΠΑΛ

  • Η προαιρετική ?τάξη μαθητείας? είναι εκπαίδευση στην πράξη σε χώρους εργασίας που οδηγεί σε ανώτερο πτυχίο ειδικότητας με αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη για το μαθητή.
  • Μετά την ολοκλήρωση της Γ΄τάξης υπάρχει (προαιρετικά) η δυνατότητα για μαθητεία (εκπαίδευση στην εργασία) 9 μηνών σε χώρους εργασίας.
  • Οι μαθητές για 4 ημέρες ασκούνται στο χώρο εργασίας και για 1 ημέρα στο σχολείο σε εργαστηριακά μαθήματα (στο ΕΚ).
  • Η μαθητεία είναι με αμοιβή και ασφάλιση για το μαθητή.
  • Οι απόφοιτοι της τάξης μαθητείας, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 5.

Δείτε ακόμα:
Περισσότερα για τη Μαθητεία στο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων

Περισσότερες πληροφορίες:
ΕΠΑ.Λ. Άνω Λιοσίων, Κωνσταντινουπόλεως 46-Άνω Λιόσια
τηλ. 2102473009, 2102484478, fax: 2102471247, email: ” mail στο 1epal-an-liosion.att.sch.gr “

About the Author: Διαχειριστής