ΤΟΜΕΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων

Ο σχεδιαστής εσωτερικών χώρων (διακοσμητής) ασχολείται με τη διαρρύθμιση και τη διαμόρφωση του εσωτερικού υφιστάμενων κτηρίων, ώστε να είναι λειτουργικοί και αισθητικά ελκυστικοί.

  • Σχεδιάζει προοπτικά υπάρχοντες χώρους ή χώρους υπό διαμόρφωση.
  • Αποδίδει σχεδιαστικά χώρους με συνθετότερες λειτουργίες.
  • Κατανοεί και  σχεδιάζει κατασκευαστικές λεπτομέρειες σύμφωνα με τις καθιερωμένες συμβάσεις και συμβολισμούς.
  • Σχεδιάζει υπό κλίμακα εσωτερικές διατάξεις και εξοπλισμό επαγγελματικών χώρων.Κατασκευάζει μακέτα και να αποδίδει χρωματικά τη διακοσμητική του πρόταση.
  • Σχεδιάζει με Η/Υ τρισδιάστατα αρχιτεκτονικά σχέδια και αντικείμενα και  αποδίδει ρεαλιστικά τις όψεις τους.