Πληροφορική,Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (πληροφορική ΕΠΑ.Λ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Οι τεχνολογίες  Πληροφορικής και Επικοινωνιών  έχουν διεισδύσει όχι μόνο στις σύγχρονες επιχειρήσεις αλλά σχεδόν σε όλους τους τομείς της σημερινής κοινωνίας. Όλες  οι ηλεκτρονικές  συσκευές που χρησιμοποιούνται σήμερα λειτουργούν με κάποιο Λογισμικό (software).Σήμερα  η Πληροφορική  είναι ο πιο ταχέως  αναπτυσσόμενος κλάδος. Ο Προγραμματιστής – Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής  είναι  αυτός  που φτιάχνει το Λογισμικό (software)  με το οποίο λειτουργούν όλες οι συσκευές.

Μερικά από το πεδία του Προγραμματιστή-Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής:

 • O Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, έχει αντίληψη για το Λογισμικό και  γνώσεις Προγραμματισμού.
 • Ουσιαστικές γνώσεις σε Ηλεκτρονικούς υπολογιστές (υλικό και λογισμικό) και δίκτυα υπολογιστών.
 • Είναι  Προγραμματιστής συσκευών, Υπολογιστών, μικρών ή μεγάλων Εφαρμογών (Applications).
 • Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής σχεδιάζει και αναπτύσσει εφαρμογές που σχετίζονται με το Διαδίκτυο και με τις τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού(web applications).
 • Σχεδιάζει και δημιουργεί δικτυακούς τόπους( WEB SITES) , δημιουργεί βάσεις δεδομένων με εφαρμογές στο Διαδίκτυο, αναπτύσσει εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, ηλεκτρονικού εμπορίου, κλπ.

Ο προγραμματιστής,Τεχνικός εφαρμογών Πληροφορικής έχει σήμερα πολλές επαγγελματικές δυνατότητες όπως:

 • Διαχειριστής  συστημάτων  σε εταιρίες και οργανισμούς (system administrator)
 • Έρευνα, σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προγραμμάτων λογισμικού με διάφορες  γλώσσες προγραμματισμού.
 • Δημιουργία τεχνικών προδιαγραφών και σχέδια δοκιμής που θα δείχνουν πως θα αναπτυχθούν τα προγράμματα τους ώστε να συναντήσουν τις απαιτήσεις του έργου.
 •  Δοκιμές νέων προγραμμάτων και ανίχνευση σφαλμάτων.
 • Ανάπτυξη υπαρχόντων προγραμμάτων αναλύοντας και αναγνωρίζοντας τομείς που θέλουν τροποποίηση.
 • Διαλειτουργικότητα των υπαρχόντων προϊόντων λογισμικού και σύνδεση ασύμβατων πλατφορμών,
 • Επιθεώρηση νέων τεχνολογιών.
 • Συντήρηση των συστημάτων παρακολουθώντας και διορθώνοντας τα σφάλματα του λογισμικού.
 • Εκτέλεση εργασιών μαζί με άλλα μέλη του προσωπικού, όπως είναι οι διαχειριστές προγράμματος, οι σχεδιαστές γραφικών, οι αναλυτές συστημάτων, και οι επαγγελματίες πωλήσεων και μάρκετινγκ.
 • Λήψη ανάδρασης π.χ. παροχή συμβουλών σε πελάτες και συναδέλφους σχετικά με τη συντήρηση και την απόδοση των συστημάτων λογισμικού και ερωτήσεις.

Το πρόγραμμα  σπουδών της ειδικότητας  του Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής

Δείτε  στο παρακάτω βίντεο  συνοπτικό το πρόγραμμα  σπουδών του τομέα Πληροφορικής ειδικότητας Προγραμματιστή – Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής για τη  Β’ και  Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ.