Βιβλία Πληροφορικής 2017-2018,Τομέα Πληροφορικής,Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάζετε σε ηλεκτρονική μορφή .pdf , τα βιβλία της Β’  και Γ’ τάξης , για το σχολικό έτος 2017-2018, της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,  του τομέα Πληροφορικής.

About the Author: Διαχειριστής