Χρονοδιάγραμμα Ενστάσεων-Οριστικών Πινάκων Επιτυχόντων-Εγγραφών

Παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ημερών σχετικά με Ενστάσεις -Οριστικοί  Πίνακες Επιτυχόντων-Εγγραφές στη Μαθητεία 2018-2019.

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου και Πέμπτη 11 Οκτωβρίου: Ενστάσεις για τους Προσωρινούς Πίνακες.

Παρασκευή 12  ή Δευτέρα 15 Οκτωβρίου : Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων,σύμφωνα με τις οδηγίες του
  Υπουργείου Παιδείας.

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και Τρίτη 16 Οκτωβρίου: Εγγραφές των μαθητευομένων σύμφωνα με τους Οριστικούς
  Πίνακες

Όλα  τα παραπάνω πραγματοποιούνται  στο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων,Κωνσταντινουπόλεως 46,Τ.Κ. 13341, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, τηλ. 2102473009, 2102484478

 

 
   

About the Author: Διαχειριστής