ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών


Η καθημερινότητα των ανθρώπων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό ρεύμα και πλήθος ηλεκτρολογικών συσκευών. Ο σύγχρονος ηλεκτρολόγος αποκτά γνώσεις και δεξιότητες για να καλύπτει εύρος επαγγελματικών εφαρμογών όπως:

  • Σχεδιασμός και κατασκευή των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κτιρίων και βιομηχανικών χώρων σε τομείς:
    Φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, δομημένης καλωδίωσης  έξυπνου σπιτιού, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων Η/Υ, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC).
  • Μέτρηση και έλεγχος της ασφαλούς λειτουργίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης και  των ηλ. συσκευών.
  • Συντήρηση, εντοπισμός και επισκευή βλαβών εγκαταστάσεων και μηχανών.
  • Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων με σύγχρονη τεχνολογία.
  • Εφαρμογές εναλλακτικών πηγών ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες)