ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων,Εγκαταστάσεων

Στη σημερινή εποχή τα ηλεκτρονικά έχουν εισχωρήσει σε όλους τους κλάδους της παραγωγής και των υπηρεσιών και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων. Κι ενώ οι περισσότεροι έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση αυτών των συσκευών, μόνο ο ηλεκτρονικός τις γνωρίζει σε βάθος και μπορεί να τις εγκαταστήσει, να τις ρυθμίσει, να τις προγραμματίσει, να τις κατασκευάσει και να τις επισκευάσει.

Οι επαγγελματικές προοπτικές ενός ηλεκτρονικού είναι πολλές, καθώς αποκτά γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να εργασθεί σε πολλές θέσεις (service, πώληση, εγκατάσταση κ.α.) σε τομείς όπως:

  • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (υλικό και λογισμικό) και δίκτυα υπολογιστών
  • Τηλεφωνία (σταθερή και κινητή)
  • Συστήματα ασφάλειας (συναγερμοί, πυρανίχνευση, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης)
  • Τηλεοπτικοί, ραδιοφωνικοί και διαδικτυακοί σταθμοί
  • Συστήματα εικόνας και ήχου (T.V., βιντεοκάμερες, ενισχυτές, κονσόλες, ηχεία κ.α.)
  • Αυτοκίνητα (εγκέφαλος, αισθητήρες)
  • Βιομηχανικοί – οικιακοί αυτοματισμοί και εφαρμογές μικροελεγκτών
  • Ιατρικά όργανα

Eπιπλέον πληροφορίες μπορείτε να βρείτε “στη σελίδα των Ηλεκτρονικών του 1ου ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων” , στη διεύθυνση:
http://kkalivas.tucsonclub.gr