Βοηθός Φαρμακείου

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου

Ο Βοηθός Φαρμακείου είναι ο επαγγελματίας που διεκπεραιώνει κάθε είδους εργασία που έχει σχέση με το φαρμακείο, όπως:

  • Εκτέλεση ιατρικών συνταγών.
  • Παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων.
  • Παρασκευή καλλυντικών.
  • Προμήθειες φαρμάκων – καλλυντικών.
  • Μηχανοργάνωση ? Διαχείριση αναγκών φαρμακείου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.