Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Ο Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου αποκτά γνώσεις και δεξιότητες για να:

  • Παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας (σωματική καθαριότητα και σωστή διατροφή του, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή του).
  • Το απασχολεί σύμφωνα με το παιδαγωγικό πρόγραμμα της Μονάδας Φροντίδας και Διαπαιδαγώγησης (βρεφονηπιακοί σταθμοί).
  • Μεριμνά για την πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους όπου φιλοξενούνται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.