Βοηθός Νοσηλευτή,Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας

(Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ? ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή
Β Τάξη  
Μαθήματα Ώρες
1 Βασική Νοσηλευτική 3Θ + 10Ε
2 Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας Ι 2Θ+2Ε
3 Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ
4 Στοιχεία Παθολογίας
5 Χειρουργική-Τεχνική Χειρουργείου
6 Φαρμακολογία
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

About the Author: Διαχειριστής