Σχεδιαστής Δομικών Έργων, Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας

(Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο)

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Β Τάξη  
Μαθήματα Ώρες
1. Οικοδομικό Σχέδιο
2. Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά 3Θ+2Ε
3. Τοπογραφία και Πολεοδομία 3Θ+2Ε
4. Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ
5. Τοπογραφικό Σχέδιο και Ψηφιακή Χαρτογραφία
6. Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες
Γ΄ τάξη
Μαθήματα Ώρες
1. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
2. Οικοδομική 3Θ+2Ε
3. Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής 1Θ +2Ε
4. Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα
5. Οργάνωση Τεχνικών Έργων 2Θ+2Ε
6. Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

About the Author: Διαχειριστής